KONSERWATOR OBIEKTÓW

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Konserwator obiektów.

Miejsce pracy: Marki

Zakres Obowiązków:

 • Wykonywanie prac konserwacyjnych na terenie obiektów zarządzanych przez Spółkę
 • Wykonywanie bieżących napraw ogólnobudowlanych oraz wyposażenia sanitarnego
 • Wykonywanie drobnych prac montażowych
 • Zgłaszanie do działu technicznego stwierdzonych usterek, awarii oraz innych stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Bieżąca obsługa techniczna obiektu we współpracy z technikami obiektu, utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych;
 • Tworzenie raportów z wykonywanych prac
 • Wsparcie operacyjne Kierownika Obiektu.
 • Inne prace fizyczne

Nasze wymagania:

 • Dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność.
 • Zaangażowanie i dokładność
 • Doświadczenie   w wykonywaniu prac remontowych
 • Zdolności manualne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Gotowość do wykonywania pracy w systemie zmianowym

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju w prężnie działającej Spółce w nowoczesnych obiektach;

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.