ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Termin składania ofert: 12.02.2018r. do godziny 15:10

Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat

Termin otwarcia ofert: 12.02.2018r. godzina 15:20

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia] – Pobierz

Załączniki nr 2-6 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Załączniki nr 7 do SIWZ [Projekt umowy] – Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ [Harmonogram] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 1 do SIWZ – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 2 do SIWZ – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 3 do SIWZ – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz