PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO NA POTRZEBY MCER

AKTUALIZACJA: 15.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AKTUALIZACJA: 24.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Zmiana SIWZ (Zmiana terminu) Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami

UWAGA ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT –  31.10.2019r. do godziny 14:00

Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat

Termin otwarcia ofert:  25.10.2019r. godzina 15:00

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis obowiązków) Załączniki nr 2-6 do SIWZ (Formularze) Załącznik nr 7 do SIWZ (Projekt umowy)