ZAMÓWIENIA I PRZETARGI AKTUALNE:

KONKURS OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI W CELU USTAWIENIA AUTOMATÓW VENDINGOWYCH

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem powierzchni mieszczącej się w budynku A Mareckiego Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Markach w celu ustawienia dwóch automatów vendingowych:
a. automatu sprzedającego zimne napoje;
b. automatu sprzedającego przekąski.

KONKURS OFERT PDF

Rozstrzygnięcie konkursu na najem powierzchni w celu ustawienia automatów vendingowych

W związku z niniejszym postępowaniem konkursowym wpłynęły 2 oferty. Po weryfikacji oraz ocenie kryteriów formalnych zwycięzcą konkursu została firma SMART SERVICES SELWANOWICZ & JAKUBCZAK S.C. z siedzibą w Łomiankach.

Jest to najwyższa oferta spełniająca wymogi formalne.