ZAMÓWIENIA I PRZETARGI AKTUALNE:

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W OBIEKCIE MCER

Dziękujemy za złożone oferty konkursowe. W chwili obecnej trwa weryfikacja formalna dokumentów. Informacja o zwycięzcy konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej do dnia 9 września 2019 r.

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W OBIEKCIE MCER ZAŁĄCZNIK NR 1