SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych.

Miejsce pracy: Marki

Zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za zadania związane z procesami dotyczącymi gospodarki środkami trwałymi w zakresie wyposażenia spółki
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Przyjmowanie i wydawanie środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przemieszczania środków trwałych i wyposażenia
 • Obsługa zleceń serwisowych dla niesprawnych środków trwałych i wyposażenia
 • Analiza przydatności powierzonych składników majątkowych, wnioskowanie o wycofanie z eksploatacji oraz sporządzanie dokumentacji likwidacyjnej
 • Prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji
 • Obsługa procesów zakupowych – składanie zamówień, współpraca z dostawcami, monitorowanie
 • Odpowiedzialność za zadania związane z procesami dotyczącymi gospodarki magazynowej w spółce
 • Prowadzenie ewidencji i kontrolowanie stanów magazynowych
 • Przyjmowanie, wprowadzanie i wydawanie zamówień w systemie magazynowym
 • Odpowiedzialność za zadania związane z procesami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami w spółce
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości spółki
 • Weryfikacja danych, monitorowanie i aktualizacja zapisów w księgach wieczystych
 • Weryfikacja danych, monitorowanie i aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów, budynków i kartotekach lokali

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Doświadczenie w zakresie środków trwałych
 • Doświadczenie w procesach magazynowych i zakupowych
 • Wiedza dotycząca gospodarki nieruchomościami
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność i rzetelność
 • Zdolności analityczne
 • Wykazywanie własnej inicjatywy, proponowanie rozwiązań
 • Biegła znajomość pakietów MS Office

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w uzgodnionym wymiarze lub umowę B2B
 • możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym biurze
 • świadczenia z ZFŚS
 • możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie i skorzystania z pakietu medycznego przez pracownika i jego rodzinę

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.