PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki.  

Spółka została powołana w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, umożliwiając Gminie Miastu Marki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką. 

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Pracownik ogólnobudowlany

Miejsce pracy: Marki 

Zadania: 

Do pracownika  na tym stanowisku będzie należało wykonywanie prac remontowych, wykończeniowych w obiektach zarządzanych przez spółkę :  

–   prace malarskie, szpachlowanie, naprawy powierzchni ścian

–  prace glazurnicze

– wykonywanie  zabudów w systemie g-k

–  montaż  i naprawa sufitów podwieszonych

– montaż okładzin ściennych

– montaż stolarki drzwiowej

– prace konserwacyjne elewacji budynków

– prace konserwacyjne elementów małej architektury

– inne prace ogólnobudowlane

Nasze wymagania: 

– doświadczenie w wykonywaniu prac ogólnobudowlanych w szczególności wykończeniowych

–  rzetelność i dokładność

– samodyscyplina

–  duża dbałość o estetykę wykonywanych prac

– umiejętność pracy w zespole

– dobra organizacja czasu pracy

– kultura osobista

–  prawo jazdy kat. B.

Oferujemy: 

– umowę o pracę na pełen etat,

– pakiet świadczeń socjalnych;

– możliwość rozwoju w prężnie działającej Spółce w nowoczesnych obiektach.

Miejsce pracy: 

  • Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne
  • Obiekty Mareckich Inwestycji Miejskich

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać do dnia 05.10.2023 r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl lub dostarczyć osobiście do biura Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o. o.  ul. Wspólna 40 05-270 Marki.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Informujemy, że:  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.