TECHNIK OBIEKTÓW

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Technik Obiektów

Miejsce pracy: Marki

Typ umowy: Umowa o pracę

Wymiar pracy: Pełny etat

Praca zmianowa

Do obowiązków Pracownika będą należały następujące zadania:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych systemów i urządzeń;
 • Bieżąca obsługa techniczna obiektu, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych;
 • Systemowe zgłaszanie pojawiających się alarmów, wsparcie w działaniach naprawczych, nadzór nad systemem monitorującym stałe warunki w pomieszczeniach (klimatyzacja, ogrzewanie, itp);
 • Obsługa systemu BMS, Monitorowanie pracy urządzeń z poziomu BMS;
 • Konserwacje, naprawy, przeglądy instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej;
 • Tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac serwisowych i dodatkowych;
 • Nadzór pracy podwykonawców na obiekcie oraz kontrola jakości świadczonych usług;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku i urządzeń, zapewnienie jej aktualności i kompletności;
 • Inicjowane dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie;
 • Rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz nadzór w tym zakresie nad podległym pracownikami oraz podwykonawcami;
 • Wsparcie operacyjne Kierownika Obiektu.

Oczekujemy:

 • Wykształcenie  techniczne (preferowany profil  – elektryczne, sanitarne, HVAC lub automatyka);  
 • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym budynków, obsłudze instalacji elektrycznych, wentylacji, urządzeń sanitarnych, HVAC, systemów BMS;
 • Umiejętność programowego diagnozowania pracy maszyn i urządzeń;
 • Umiejętność czytania schematów elektronicznych i logicznych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Doświadczenie w organizacji pracy pracowników technicznych;
 • Uprawnienia SEP min. „E” do 1 kV (mile widziane 20kV) grupa II w zakresie „E”;
 • Dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność i biznesowe podejście do wykonywanych zadań;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obiekcie przemysłowym, biurowym lub sportowym;
 • Mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego.
 • Uprawnienia do pracy na wysokości.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju w prężnie działającej Spółce w nowoczesnych obiektach;
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV do 13 października w wiadomości zatytułowanej “Technik obiektów” na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.