Specjalista – Inżynier BMS i BIM

Oferta ważna do 11 marca 2020

Zadania:

 • Obsługa systemów zarządzania budynkiem BMS w nadzorowanych obiektach;
 • Monitorowanie pracy urządzeń z poziomu BMS;
 • Współpraca z wykonawcą systemów BMS w zakresie uwag, usterek i programowania;
 • Optymalizacja działania systemów BMS;
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych systemów i urządzeń;
 • Systemowe zgłaszanie pojawiających się alarmów, wsparcie w działaniach naprawczych
  nadzór nad systemem monitorującym stałe warunki w pomieszczeniach (klimatyzacja, ogrzewanie, itp);
 • Archiwizacja i analiza danych generowanych przez system BMS, tworzenie raportów;
 • Wprowadzanie i optymalizowanie scenariuszy i harmonogramów pracy nadzorowanych obiektów;
 • Prowadzenie sprawozdawczości;
 • Zapoznanie się z modelami BIM (Building Information Modeling) obiektów w zakresie użytkowego ich wykorzystania;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i urządzeń, zapewnienie jej aktualności i kompletności;
 • Aktualizacja modelu BIM obiektów;
 • Inicjowane dodatkowych prac i rozwiązań w obiektach;
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie systemów BMS i BIM przy realizacji nowych inwestycji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany profil – elektryczne, sanitarne, HVAC, automatyka, informatyka);  
 • Doświadczenie w uruchamianiu i obsłudze systemów BMS;
 • Doświadczenie w utrzymaniu technicznym budynków, obsłudze instalacji elektrycznych, wentylacji, urządzeń sanitarnych, HVAC, systemów BMS;
 • Umiejętność programowego diagnozowania pracy maszyn i urządzeń;
 • Umiejętność czytania schematów elektronicznych i logicznych;
 • Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem modelu BIM obiektu;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność i biznesowe podejście do wykonywanych zadań;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obiekcie przemysłowym, biurowym lub sportowym;
 • Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • praca na etat;
 • atrakcyjne zarobki;
 • stabilne warunki zatrudnienia.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie do 11 marca 2020 r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Kościuszki 46A.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.