Pracownik ds. porządkowych

Oferta ważna do 15.08.2019

W związku z planowanym otwarciem nowych obiektów edukacyjno-rekreacyjnych na terenie Miasta Marki, spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik ds. porządkowych

Zadania:

 • utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń;
 • kontrolowanie zapasów środków czystości;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.;
 • znajomość środków czystości i umiejętność ich stosowania;

Wymagania:

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi urządzeniami do sprzątania;
 • odpowiedzialność i uczciwość;
 • zaangażowanie, dyspozycyjność i chęć do pracy, punktualność;
 • dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność;
 • życzliwość i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobrej organizacji pracy własnej;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • sprawność fizyczna;

Oferujemy:

 • praca zmianowa;
 • możliwość elastycznego dostosowania grafiku pracy;
 • atrakcyjne zarobki;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
                   Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie do 15.08.2019r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Kościuszki 46A.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.