PORTIER

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Portier.

Miejsce pracy: Marki

Wymiar pracy: Pełny etat

Typ umowy: Umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • systematyczne kontrolowanie obiektu i przyległego terenu,
 • monitorowanie osób wchodzących do budynku, prowadzenie ewidencji wejść/wyjść,
 • wydawanie i kontrolowanie kluczy zgodnie z procedurą,
 • zaznajomienie się ze wszystkimi kluczami, aby bez zwłoki umieć otworzyć każde drzwi na obiekcie i terenie przyległym, monitorowanie by drzwi ewakuacyjne były zawsze otwarte,
 • znajomość systemu monitoringu,
 • codzienna kontrola zabezpieczeń przed pożarem, kradzieżą, zalaniem lub innymi zdarzeniami,
 • zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
 • zgłaszanie działowi technicznemu zauważonych usterek, uszkodzeń i nieprawidłowości,
 • zastępowanie pracowników personelu porządkowego na szatni,
 • pomoc w przygotowaniu imprez m.in.: noszenie krzesełek, stołów, rozkładanie/zwijanie mat,
 • otwieranie i zamykanie sanitariatów i szatni sportowych zgodnie z harmonogramem.

Nasze wymagania:

 • Niekaralność
 • Umiejętność planowania pracy, podejmowania szybkich decyzji i rozwiązywania problemów
 • Zaangażowanie, dyspozycyjność i samodzielność
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym biurze,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać do dnia 20 czerwca b.r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.