SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

W związku z  dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista / Specjalista ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Marki

Wymiar pracy: Pełny etat

Typ umowy: Umowa o pracę

Zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa kadrowo -płacowa pracowników
 • nadzór nad terminowością badań lekarskich oraz BHP
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych świadectw pracy i zaświadczeń
 • rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy
 • naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych
 • obliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby, naliczanie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa płatnych ze środków ZUS
 • przygotowywanie deklaracji ZUS i ich korekt oraz składanie za pośrednictwem systemu Płatnik
 • sporządzanie deklaracji PFRON, PIT, GUS
 • obsługa PPK, PZU, potrąceń komorniczych
 • znajomość zasad zatrudniania obcokrajowców

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość i obsługa programu Płatnik oraz Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS – warunek konieczny
 • znajomość aktualnych przepisów z zakresu prawa pracy, zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • doświadczenie w zakresie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz PRFON
 • dobra znajomość i biegła obsługa pakietu MS Office, szczególnie programu Excel
 • zdolność do logicznego i szybkiego myślenia
 • umiejętność organizacji czasu pracy
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu Symfonia Kadry i Płace

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym biurze
 • pozapłacowe benefiy
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl do dnia 17 sierpnia 2022.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 22 100 23 33

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.