KOORDYNATOR PERSONELU PORZĄDKOWEGO

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Koordynator personelu porządkowego

Miejsce pracy: Marki

Wymiar pracy: Pełny etat

Typ umowy: Umowa o pracę / B2B

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie prac porządkowych wykonywanych w obiekcie oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
 • Kontrolowanie jakości i dyscypliny pracy,
 • Utrzymywanie w czystości przydzielonej strefy
 • Szkolenie nowych pracowników
 • Współpraca przy określeniu zakresu prac dla każdego pracownika
 • Informowanie kierownika działu o potrzebie zakupu środków czystości i drobnego sprzętu
 • Zgłaszanie technikom zauważonych usterek
 • Współpraca z działem organizującym imprezy kulturalne i sportowe poprzez podporządkowanie prac personelu porządkowego do danego wydarzenia
 • Zastępowanie kierownika działu

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym i w zarządzaniu personelem
 • Umiejętność planowania pracy, podejmowania szybkich decyzji i rozwiązywania problemów
 • Zaangażowanie, dyspozycyjność i samodzielność
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, odpowiedzialność

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ B2B,
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznej atmosferze
 • świadczenia z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać do dnia 19 lipca b.r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.