KIEROWNIK DZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kierownik działu bezpieczeństwa i ochrony

Miejsce pracy: Marki

Wymiar pracy: Pełny etat

Typ umowy: Umowa o pracę / B2B

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i ochrony w podległych obiektach
 • Tworzenie i wdrażanie regulacji wewnętrznych i procedur z zakresu bezpieczeństwa, ochrony obiektów, osób i mienia, planów ochrony obiektów
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników
 • Szkolenie nowych pracowników
 • Kierowanie pracą podległych pracowników, tworzenie harmonogramów czasu pracy, planów  
 • urlopowych, ustalanie zastępstw, itp.
 • Koordynowanie pracy portierni w podległych obiektach
 • Obsługa systemów monitoringu wizyjnego
 • Obsługa systemów kontroli dostępu
 • Koordynacja pracy podległych firm zewnętrznych (ochrona, monitoring, kontrola dostępu, itp.)
 • Koordynacja zabezpieczenia imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez spółkę

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym (najlepiej w obszarze bezpieczeństwa i ochrony) i w zarządzaniu personelem
 • Znajomość technologii i zagadnień z zakresu zabezpieczeń technicznych oraz znajomość przepisów dotyczących ochrony
 • Umiejętność opracowywania i opiniowania dokumentacji/procedur związanych z organizacją systemów bezpieczeństwa obiektów i imprez
 • Znajomość zasad tworzenia harmonogramów i rozliczania pracy w równoważnym systemie czasu pracy, pracy zmianowej i w porze nocnej
 • Umiejętność planowania pracy, podejmowania szybkich decyzji i rozwiązywania problemów
 • Zaangażowanie, dyspozycyjność i samodzielność
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, odpowiedzialność
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej / kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ B2B,
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym biurze,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać do dnia 14 lipca b.r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.