Administrator Obiektów

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki. 

Spółka została powołana w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, umożliwiając Gminie Miastu Marki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką.

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 Administrator Obiektów

Miejsce pracy: Marki

Zakres Obowiązków:

 • Kontrola bieżącego stanu obiektów i urządzeń terenowych;
 • Prowadzenie książek obiektów i książek przeglądów bieżących na podstawie przygotowanych protokołów;
 • Prowadzenie harmonogramu przeglądów, serwisów i konserwacji oraz kontrola ich wykonania;
 • Współpraca z użytkownikami obiektów Spółki;
 • Prowadzenie rejestru instrukcji użytkowania obiektów oraz poszczególnych elementów wyposażenia i przekazywanie ich kontrahentom;
 • Współpraca z członkami zespołu technicznego w zakresie utrzymania obiektów, awarii, usterek w ramach gwarancji, usterek bieżących oraz modernizacji obiektów;
 • Prowadzenie czynności formalnych związanych z umowami z dostawcami mediów i z ich realizacją oraz współudział w przygotowywaniu przetargów na zakup mediów;
 • Rozliczanie mediów dla poszczególnych obiektów;
 • Analiza ofert dostawców mediów;
 • Przygotowanie mapy działań związanych z serwisowaniem obiektów po okresie gwarancji;
 • Działania formalne w zakresie wyboru firm serwisowych i przygotowanie umów;
 • Dbałość o stan bezpieczeństwa w obiektach;
 • Tworzenie i kontrola budżetu dla utrzymania poszczególnych obiektów.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących zarządzania obiektami użyteczności publicznej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • biegła obsługa pakietu  MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju w prężnie działającej Spółce w nowoczesnych obiektach;

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Zgłoszenia prosimy dostarczać do 16 października 2022 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.