KIEROWNIK DZIAŁU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kierownik działu utrzymania czystości i porządku.

Miejsce pracy: Marki

Wymiar pracy: Pełny etat

Typ umowy: Umowa o pracę / B2B

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie prac porządkowych wykonywanych w podległych obiektach oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
 • Prowadzenie rekrutacji pracowników
 • Szkolenie nowych pracowników
 • Kierowanie pracą podległych pracowników, tworzenie harmonogramów czasu pracy, planów urlopowych, ustalanie zastępstw, itp.
 • Dokonywanie zakupów i dystrybucji środków czystości i drobnego sprzętu
 • Dokonywanie zakupów i dystrybucji odzieży roboczej dla pracowników spółki
 • Koordynacja pracy podległych firm zewnętrznych (sprzątanie, deratyzacja, odbiór odpadów, itp.)

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym i w zarządzaniu personelem
 • Znajomość zasad tworzenia harmonogramów i rozliczania pracy w równoważnym systemie czasu pracy, pracy zmianowej i w porze nocnej
 • Umiejętność planowania pracy, podejmowania szybkich decyzji i rozwiązywania problemów
 • Zaangażowanie, dyspozycyjność i samodzielność
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, odpowiedzialność
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office
 • Prawo jazdy kat. B

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ B2B,
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym biurze,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać do na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.