TECHNIK MULTIMEDIALNY

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie poszukuje kandydatów w zakresie realizacji dźwięku i obrazu podczas wydarzeń kulturalnych oraz sportowych w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym.

Zadania:

 • udział w przygotowywaniu, obsługa i realizacja dźwięku i oświetlenia podczas prób, spektakli, koncertów i innych wydarzeń,
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych, wsparcie działu sprzedaży na etapie ustaleń technicznych danego wydarzenia,
 • obsługa sprzętu multimedialnego,
 • znajomość technologii przesyłu sygnału dmx, art-net,
 • znajomość urządzeń oświetleniowych konwencjonalnych i inteligentnych,
 • udział i realizacja streamingów, nagrań i rejestracja przedstawień oraz innych wydarzeń kulturalnych w obiekcie,
 • konserwacja oraz drobne naprawy urządzeń i akcesoriów elektroakustycznych.

Wymagania:

 • minimum 2 letnie doświadczenie na adekwatnym stanowisku w teatrze, ośrodku kultury itp.,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość aparatury oświetleniowej i dźwiękowej (zasad działania, obsługi i konserwacji urządzeń),
 • doświadczenie w realizacji dźwięku „na żywo”,
 • umiejętność obsługi cyfrowych konsolet fonicznych,
 • dyspozycyjność (gotowość do pracy w soboty i niedziele),
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie oraz wynagrodzenie,
 • elastyczny grafik i formę zatrudnienia,
 • udział w ciekawych projektach w nowoczesnej organizacji kultury i rekreacji,
 • możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 • doskonałą atmosferę i klimat do pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w terminie do 24 stycznia 2022 r. na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl.

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami oraz zakończenia rekrutacji przed w/w terminem.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.