SPECJALISTA DS. BHP

W związku z  dynamicznym rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Marki

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP,
 • aktualizacja i utrzymanie właściwego stanu prawnego dokumentacji oraz niezbędnych raportów, w tym dokumentacji: szkoleniowej, powypadkowej, kontrolnej, oceny ryzyka oraz innej wynikającej z przepisów prawa,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • prowadzenie bieżącej oceny ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych oraz monitorowanie ich stanu,
 • planowanie i nadzorowanie badań i pomiarów środowiska pracy,
 • opracowywanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy oraz budowanie i ciągłe doskonalenie kultury bezpieczeństwa w organizacji,
 • podejmowanie inicjatyw kontrolnych, prewencyjnych i edukacyjnych, mających na celu stałą poprawę oraz wzrost świadomości pracowników w obszarze BHP,
 • reprezentowanie firmy w zakresie BHP przed organami administracyjnymi, organami kontrolnymi i jednostkami certyfikacyjnymi, w tym współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (PIP, PIS, PSP, WIOŚ),
 • wsparcie organizacji w zakresie poprawy warunków pracy, ergonomii stanowiska pracy, bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
 • inne działania wynikające z aktualnych przepisów BHP.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • dobra znajomość przepisów z obszaru bezpieczeństwa pracy,
 • doświadczenie w służbie BHP minimum 1 rok,
 • umiejętność nawiązywania zaangażowanie kontaktów i budowania pozytywnych relacji,
 • samodzielność, oraz silna motywacja do pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ B2B,
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym biurze,
 • świadczenia z ZFŚS,
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl do dnia 16 maja 2022.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.