Rada Nadzorcza Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Markach przedłuża termin składania zgłoszeń w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie do dnia 31 października 2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie (sekretariat) MIM sp. z o.o. w Markach, ul. Kościuszki 46A (05-270 Marki). Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

 

 

Rada Nadzorcza Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Markach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie do dnia 28 września 2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie (sekretariat) MIM sp. z o.o. w Markach, ul. Kościuszki 46A (05-270 Marki).

Dokumenty:
Ogloszenie o konkursie – Pobierz
Kwestionariusz osobowy – Pobierz
Oświadczenie – Pobierz
Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu – Pobierz

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z procesem rekrutacji) – Pobierz