Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki.

Spółka została powołana w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, umożliwiając Gminie Miastu Marki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych z w szczególności z edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką a także gminnych dróg publicznych.

Siedziba Spółki mieści się w Markach przy ul. Kościuszki 46a.

Miasto Marki jest jedynym właścicielem Spółki. Władzami Spółki są: zgromadzenie wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Kapitał spółki wynosi 16 700 000,00zł